Monday, May 28, 2012

กระเบื้องPrivileged ดูราเกรส แบบกระเบื้องลายไม้ 6"x24" - Duragres Privileged Tile Wood plank 6"x24"

  KT-A0100   
เชอร์รี่ มิด บราวน์

KT-MT60811   
เชอร์รี่ ดาร์ก   บราวน์
TK60811 
อัลมอนด์ บราวน

TK60814   
อัลมอนด์ ดาร์ก-บราวน์

TK60815   
อัลมอนด์ ไลท์-บราวน์

กระเบื้องลายไม้ มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เมื่อทำการเปรียบเทียบกับ
วัสดุอื่นๆ เช่น พวก ไม้จริง, พื้นไม้, พื้นไม้จริง, ไม้พื้น, ไม้พื้นจริง

วัสดุเหล่านี้ มีปัญหากับน้ำ โดนน้ำท่วม ไม่ได้เลย
ปีมหาอุทกภัย 2554 บ้านที่ใช้ ปาร์เก้ จะเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งคนเหล่านั้น หันมาใช้ กระเบื้องลายไม้ดูราเกรส เป็นจำนวนมาก
พวกไม้พื้น และพื้นไม้เหล่านี้จึงไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้ในประเทศไทย บริเวณพื้นที่ๆเสี่ยงต่อน้ำท่วม

กระเบื้องลายไม้ดูราเกรส ... ไม่เคยกลัวน้ำท่วมนะครับ

ติดต่อ ด่วน 086-369-0493

No comments:

Post a Comment